تقدیر مدیر کل حراست محترم شرکت مخابرات ایران

1397/10/22

تقدیر مدیر کل حراست محترم شرکت مخابرات ایران

تقدیر و تشکر مشاور مدیر منطقه تهران و مدیر کل حراست محترم شرکت مخابرات ایران از شرکت سامان گستر هوشمند پارس

حضور در ششمین همایش مدیران فناوری اطلاعات

1397/10/11

حضور در ششمین همایش مدیران فناوری اطلاعات

ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات به همت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و همکاری نهاد ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در محورهای مختلف علمی- فناورانه و سیاستی- مدیریتی و اجتماعی- فرهنگی در سالن همایش های صداوسیما برگزار شد. گروه شرکت های سامان پارس برای ششمین سال متوالی، در نمایشگاه جنبی این همایش شرکت نمود.