به کمک تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری این شرکت، امکان کنترل حضور دانش آموزان یا دانشجویان در محیط های آموزشی و خوابگاه ها بدون نیاز به نصب نرم افزار در محل امکان پذیر شده است. دستگاه نصب شده در محل، در فواصل زمانی تعیین شده به سرور مرکزی سامان مدار متصل می شود و لاگ های ذخیره شده ی خود را به سرور منتقل می کند، همچنین مجوزها و سایر اطلاعات مورد نیاز را از سرور دریافت می کند. برای آگاهی والدین دانش آموزان می توان از سرویس ارسال پیامک در هنگام غیبت یا دیر آمدن بهره برد. در صورت نیاز مشتری و بودن همکاری، می توان اطلاعات تردد را به سیستم های جامع مدیریت اطلاعات مدرسه برای پردازش و نمایش یکپارچه ارسال کرد. هم اکنون این همکاری بین سامان مدار پارس و اندیشکده ی اینترنتی شکل گرفته است و ماژول های نرم افزاری لازم برای اتصال سیستم ما به سیستم رایامدرسه با موفقیت توسعه یافته و به کار گرفته شده اند.

همانند سیستم کنترل تردد، سخت افزار این سیستم نیز از سه بخش اصلی کنترل کننده، کنسول ورودی و تصویرساز تشکیل شده است. کنترل کننده وظیفه ی احراز هویت فرد و ایجاد و ارسال لاگ تردد به سرور را بر عهده دارد. برای احراز هویت کاربران، به کارگیری رمز، کارت بدون تماس و اثر انگشت در نظر گرفته شده است که هر کنسول ورودی ممکن است از یک، دو یا هر سه روش پشتیبانی کند. در صورت نیاز به نمایش عکس و اطلاعات پرسنلی فرد بر روی مانیتور در هنگام تردد، از دستگاه هایی به نام تصویرساز که برای این کار طراحی شده است و به کنترل کننده متصل می شوند، می توان استفاده کرد. عکس و اطلاعات پرسنلی افراد بر روی حافظه ی این دستگاه ها نگهداری می شود تا در هنگام تردد با دادن دستور نمایش به آنها توسط کنترل کننده بر روی مانیتور نمایش داده شود.

هرچند بیشتر تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری به کار رفته در سیستم های مدیریت کنترل دسترسی و حضور و غیاب مشترک است، اما برخی تولیدات بیشتر با هدف به کارگیری در سیستم مدیریت حضور و غیاب طراحی شده است. از آن جمله می توان به دستگاه ITA200 اشاره کرد که نقش کنترل کننده و کنسول را به صورت همزمان ایفا می کند.