تقدیر مدیر کل حراست محترم شرکت مخابرات ایران

1397/10/22

تقدیر و تشکر مشاور مدیر منطقه تهران و مدیر کل حراست محترم شرکت مخابرات ایران از شرکت سامان گستر هوشمند پارس

حضور در ششمین همایش مدیران فناوری اطلاعات

1397/10/11

ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات به همت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و همکاری نهاد ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در محورهای مختلف علمی- فناورانه و سیاستی- مدیریتی و اجتماعی- فرهنگی در سالن همایش های صداوسیما برگزار شد. گروه شرکت های سامان پارس برای ششمین سال متوالی، در نمایشگاه جنبی این همایش شرکت نمود.

تقدیرمعاون محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات وفناوری

1396/05/30

تقدیر و تشکر معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از گروه شرکت های سامان پارس

گیت های کنترل تردد، کارآمد ترین ابزار مدیریت تردد

1396/03/29

با توجه به نیاز مدیریت تردد مراجعین به سازمان یا مجموعه های پر تردد، یکی از ابزار های مناسب و با خطای قابل قبول، نصب تجهیزات کنترل تردد فیزیکی و موانع قابل کنترل می باشد که در بین این ابزار ها گیت های کنترل تردد، کارآمد ترین ابزار مدیریت عبور و مرور سازمانی می باشند.

جشنواره پائیزه مدارس

1395/08/09

فروش ویژه محصولات گروه سامان پارس-پاییز 95