ویونا، سامانه جامع خدمات دانشجویی و فرهنگی

1402/12/24
 
ویونا، تمام نیاز دانشجو در محیط دانشجویی و فرهنگی

  سامانه جامع هوشمند خدمات دانشگاهی ویونا بر اساس احساس نیاز به یک سامانه جامع و هوشمند در راستای ارایه خدمات غیر حضوری و الکترونیکی به دانشجویان، پرسنل و مدیران بخش معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها و به منظور بهره برداری هوشمند و هدفمند از داده های تولید شده طی فرایند خدمت رسانی در آن حوزه شکل گرفته است. پردازش و تحلیل داده های جمع آوری شده در جریان خدمت رسانی به دانشجویان و استفاده از داده های تولید شده از اهداف دیگر این سامانه اسن تا با پی بردن به برخی از علل پدیده مهاجرت نیروهای متخصص کشور که طی سالیان ارزشمند و با صرف هزینه های انسانی و مالی بسیار زیاد تربیت شده اند، به راهکارهای هرچند کوچک برای کاهش آن دست یابیم.