سامانه جامع خدمات هوشمند دانشجویی و فرهنگی ویونا 

پیشنهاد انجام پروژه سامانه جامع هوشمند خدمات دانشگاهی ویونا بر اساس احساس نیاز به یک سامانه جامع و هوشمند در راستای ارایه خدمات غیر حضوری و الکترونیکی به منظور اجرای عملیات جاری دانشجویان و مدیران در حوزه فعالیت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها و علاوه بر آن به منظور بهره برداری هوشمند و هدفمند و پردازش شده از داده های تولید شده طی فرایند خدمت رسانی در آن، حوزه شکل گرفته است. پردازش و تحلیل داده های جمع آوری شده در جریان خدمت رسانی به دانشجویان و استفاده تحلیلی از داده های تولید شده طی آن فرایند مکانیزه با هدف آسیب شناسی از دست دادن نیروهای متخصص کشور و همچنین بررسی علل و کمک به یافتن راهکارهای کوچک تر به منظور کاهش فرایند مهاجرت نیرو های متخصص کشور که طی سالیان ارزشمند و با صرف هزینه های انسانی و ریالی بسیار زیاد تربیت شده اند.

به طور کلی این سامانه جامع سه هدف عمده را دنبال می کند،

  1. ایجاد محیطی راحت، قابل اطمینان، سریع و بی درد سر، برای دانشجویان که به وسیله این ابزار بتوانند همه نیازهای جاری خود در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه را با کمترین مراجعه حضوری برآورده سازند.
  2. تولید ابزار راحت، قابل اطمینان، سریع و بی درد سر برای پرسنل و مدیران که به وسیله این ابزار بتوانند همه وظایف جاری خود در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه را انجام دهند.
  3. کمک به مدیران ارشد با بکار گیری ابزار های هوش مصنوعی و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در سامانه ها و استخراج گزارشات استفاده از برای کمک به سیاست گذاری کلان با نگاه به جلوگیری از فرار مغز ها و خروج نخبگان کشور